Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Γιατί να ρυθμίσω το αυθαίρετο μου;

Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Με την υπαγωγή του ακινήτου στις ρυθμίσεις του νέου νόμου, αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Το ύψος του προστίμου και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, την τιμή ζώνης και την επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής. Επιπλέον το ακίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί με τη βεβαίωση του Μηχανικού και την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, που θα αναφέρουν ότι οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση του ν. 4014/11. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα υπαγωγής του αυθαιρέτου στην ρύθμιση, να μην ανήκει δηλαδεί το ακίνητο σε κάποια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.4014/2011 (κεφ. Β).

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι έως 30 Νοεμβρίου 2011 ενώ η υπόλοιπη διαδικασία (συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στοιχείων, σχεδίων κ.λ.π.) πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012. Αν χάσετε την προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση και χρειαστεί να μεταβιβάσετε το ακίνητο, ο μηχανικός που θα έρθει για να εκδώσει την βεβαίωση, είναι υποχρεωμένος να καταγράψει ότι υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή παράνομη αλλαγή χρήσης και ο συμβολαιογράφος δεν θα μπορεί να προχωρήσει στο συμβόλαιο. Πρακτικά για να μεταβιβάσετε το ακίνητο θα πρέπει να περιμένετε τον επόμενο νόμο που θα βγει, αν θα βγει σε 25-30 χρόνια.

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Ακόμα κι αν είστε αποφασισμένοι να το κατεδαφίσετε αμέσως σε περίπτωση καταγγελίας, θα σας επιβληθεί το πρόστιμο ανέγερσης (30% x τα μ2 x την τιμή ζώνης) και θα γλιτώσετε το πρόστιμο διατήρησης.

Διαβάστε τι προβλέπει το ΦΕΚ του Ν.4014/2011 (από κεφάλαιο Β και μετά).

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε στην ρύθμιση του ακινήτου σας, με τον νόμο 4014/2011 αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία γρήγορά – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – υπεύθυνα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Μ. Στεφάνου Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι το γραφείο μας κατάφερε να διεκπεραιώσει περίπου 255 φακέλους ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων σε διάφορες πολεοδομίες κυρίως της Αττικής (αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα), σε χρόνους ρεκόρ, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της κρίσης που περνάμε όλοι, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας πάντοτε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.