Νέες παρατάσεις για την Α’ και Β’ φάση του Ν. 4014/11 για τα Αυθαίρετα

syros1

Νέα παράταση ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οκονομικών Γεώργιος Ζανιάς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γρηγόριος Τσάλτας.

Συγκεκριμένα:

Η Πρώτη Φάση που περιλαμβάνει την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Α’ εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 24 του ν. 4014/11 (Α’ 209), δηλαδή την αίτηση, τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου και την πληρωμή των παραβόλων, πήρε παράταση μέχρι 14-09-2012.

Η Δεύτερη Φάση που περιλαμβάνει την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Β’ εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 24 του ν. 4014/11 (Α’ 209), δηλαδή τα σχέδια και οι μελέτες, πήρε παράταση μέχρι 31-12-2012.

Επίσης ξεκίνησε η υποβολή των δικαιολογητικών της Β’ Φάσης και στο σύστημα μπορεί ο Μηχανικός να ανεβάσει τα στοιχεία που έχει έτοιμα, όπως Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Αποδείξεις Κατάθεσης Αμοιβών, Σχέδια, Φωτογραφίες κ.λ.π. Το μόνο που υπάρχει ακόμη σε εκκρεμότητα είναι να εκδοθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τεχνική οδηγία σχετικά με την σύνταξη του Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας.

Απ’ ότι φαίνεται τα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας που αφορούν στις κατοικίες, δεν θα είναι τόσο απλά όσο φαινόταν στον αρχικό νόμο (4014/11) που βασιζόταν σε ταχύ οπτικό έλεγχο, αλλά σε περιπτώσεις κτιρίων χωρίς οικοδομική άδεια θα ζητηθεί κάτι περισσότερο.

Είμαστε σε αναμονή, μόλις προκύψει κάτι νεώτερο θα σας ενημερώσουμε!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Μ. Στεφάνου Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι το γραφείο μας κατάφερε να διεκπεραιώσει περίπου 255 φακέλους ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων σε διάφορες πολεοδομίες κυρίως της Αττικής (αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα), σε χρόνους ρεκόρ, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της κρίσης που περνάμε όλοι, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας πάντοτε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.