Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την Α’ Φάση του ν.4014/2011 και Σημαντικές Διευκρινήσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011, ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ.

Η παράταση είναι πολύ μικρότερη από αυτή που είχε ζητηθεί από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αμέτρητες ασάφειες που είχε ο νόμος 4014/11, αλλά τουλάχιστον ξεκίνησε το ΥΠΕΚΑ να απαντάει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Έτσι κάθε 4-5 ημέρες περίπου απαντάει και σε 9 – 10 ερωτήσεις από τις χιλιάδες που έχουν τεθεί από τους Μηχανικούς. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις σημαντικότερες διευκρινήσεις και τροποποιήσεις που έχουν γίνει:

  • Οι αλλαγές εσωτερικών διαρυθμίσεων δεν εμποδίζουν την έκδοση βεβαίωσης του Μηχανικού, καθ’ ότι δεν επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου. Παρόλα αυτά κάθε ιδιοκτήτης μπορεί αν επιθυμεί να ρυθμίσει τέτοιου είδους παραβάσεις.
  • Δίνεται η δυνατότητα στις αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στο στάδιο του φέροντος οργανισμού, αν υπαχθούν στην ρύθμιση να αποπερατωθούν. Η εκτέλεση των εργασιών που απομένουν, γίνονται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα ορισθούν με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  • Η αλλαγή χρήσης από βοηθητικό χώρο σε χώρο κύριας χρήσης, επιβαρύνεται μόνο με συντελεστή υπέρβασης δόμησης εφόσον το κτίριο δεν έχει αλλάξει χρήση. Για παράδειγμα υπόγειο που άλλαξε χρήση από αποθήκη σε κατοικία, θα υπολογιστεί μόνο συντελεστής υπέρβασης δόμησης (και μειωτικός συντελεστής 0,5, λόγω υπογείου). Δεν θα υπολογιστεί συντελεστής αλλαγής χρήσης, δεδομένου ότι η χρήση ήταν και παραμένει κατοικία. Συντελεστής αλλαγής χρήσης θα υπολογιζόταν, αν από αποθήκη κατοικίας, γινόταν π.χ. κατάστημα .
  • Σε οικοδομές με πλήθος ανεξαρτήτων λειτουργικά διαμερισμάτων, ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών χωρίς σύσταση οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας το ακίνητο λογίζεται ως ένα, υποβάλλεται μία αίτηση του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου και το παράβολο υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των αυθαιρεσιών που υπάρχουν στο ακίνητο.
  • Για τον υπολογισμό του παραβόλου οι βοηθητικοί χώροι υπολογίζονται χωρίς τον μειωτικό συντελεστή που υπολογίζουμε το πρόστιμο.
  • Σε ακίνητο στο οποίο δεν υπάρχει καμία άλλη αυθαιρεσία πλην της υπέρβασης ύψους, το πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης, αλλά συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις μέχρι 20% του επιτρεπόμενου ύψους και 0,40 για μεγαλύτερες υπερβάσεις
  • Στα ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες μπορεί να βγει οικοδομική άδεια, πρέπει να ολοκληρωθεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας για να υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης. Δεν αρκεί δηλαδή η πληρωμή του παραβόλου για να γίνει μεταβίβαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Μ. Στεφάνου Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι το γραφείο μας κατάφερε να διεκπεραιώσει περίπου 255 φακέλους ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων σε διάφορες πολεοδομίες κυρίως της Αττικής (αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα), σε χρόνους ρεκόρ, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της κρίσης που περνάμε όλοι, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας πάντοτε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.